Forskare varnar för hälsorisker med nya bullerregler i bostäder

2:09 min

De nya bullerregler i bostäder som börjat gälla nu i veckan kan leda till att människor blir allvarligt sjuka, till exempel i hjärt- och kärlsjukdomar. Det säger ledande hälsoforskare.

Bostadsbristen bör inte åtgärdas på bekostnad av hälsan, tycker experterna om att regeringen nu luckrar upp möjligheterna att bygga bostäder i kraftigt bullerstörda miljöer.

– Det blir en omedveten stress när man har det här bullret, som hela tiden finns där, säger Jonas Almqvist som själv bor intill en hårt trafikerad väg i Norrtälje.

Många svenskar lever med buller där de bor, och fler kan drabbas framöver. En av regeringens åtgärder för att komma tillrätta med bostadsbristen är att tillåta mer buller i de nya bostäder som byggs.

Den nya bullerförordningen innebär att små lägenheter nu kan byggas där dygnsmedelvärdet vid husfasaden är 60 decibel, istället för 55 som tidigare var riktvärdet. Syftet med förändringen är att få fram fler bostäder till unga.

För större lägenheter, med fönster åt flera håll, innebär de nya reglerna att om det finns en så kallat tyst sida av huset med max 55 decibel i dygnsmedelvärde, finns det ingen övre gräns alls för den andra sidan.

Göran Pershagen, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet, är kritisk. Han tycker att beslutet är anmärkningsvärt med tanke på att de vetenskapliga beläggen för att buller är farligt för hälsan har stärkts på senare år. Han sitter med i en expertgrupp för Världshälsoorganisationen som inom kort kommer med nya riktlinjer för buller.

– Vi kommer att slå fast att det nu finns säkra bevis för att vägtrafikbuller och flygbuller ökar risken för högt blodtryck, och att vägtrafikbuller ökar risken för hjärtinfarkt, så det är väldigt allvarliga negativa hälsoeffekter.

Förutom hjärtsjukdom finns det indikationer på att buller kan orsaka stroke och öka risken för fetma. Kroppen påverkas av buller, även om man inte märker att man blir störd, med till exempel ökat blodtryck och utsöndring av stresshormoner.

Maria Albin, som är överläkare och docent vid Lunds Universitet tycker också hon att regeringen valt fel väg genom att tillåta mer buller.

– Jag tycker att det är olyckligt, eftersom kunskapsläget när det gäller effekter på folkhälsan av buller inte alls talar för att man skulle kunna sänka ambitionsnivån på det sättet.

I radhuset i Norrtälje vaknar Jonas Almqvist ibland på nätterna av trafiken. På uteplatsen står grillen och ser lite dammig ut.

– Den har använts en gång tror jag.

Hur känns det?

– Inte bra, det känns tråkigt faktiskt.

Göran Pershagen på Karolinska Institutet säger att han aldrig varit med om att man sänkt ambitionerna på det här sättet i miljösammanhang.

– Jag har jobbat med miljömedicinsk forskning och riskbedömning i 40 år, jag har jobbat med metaller, radon, luftföroreningar och passiv rökning, och jag har aldrig varit med om att man har ökat riktvärdena.