Fattigsverige hade också fattigvård

Det saknades varken samhällsansvar eller former för social omsorg i det så kallade Fattigsverige, men de var utformade på ett annat sätt och tog sig annorlunda uttryck än dagens välfärdssystem.

Det framgår i en doktorsavhandling av Umeå-historikern Elisabeth Engberg. Med Skellefteå socken som exempel diskuterar hon hur fattigvården utformades på sockennivå och bynivå, i nära samspel med det omgivande samhället.