124 skolbränder i Örebro på tio år

Nära 500 bränder bröt ut på skolor i Sverige under 2014, enligt ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Örebro hör tillsammans med Göteborg och Malmö till dom tre hårdast drabbade städerna i Sverige, när det gäller skolbränder.

Under dom senaste tio åren från 2005 till 2014 inträffade 124 skolbränder i Örebro. Bara förra året inträffade 25 stycken.

Enligt MSB är ungefär hälften av skolbränderna anlagda.

Och dom flesta inträffar i examenstider under maj och början av juni.