Kronoberg

Skolbränder vanligast vid skolavslutningar

Skolbränder är vanligast i samband med skolavslutningen. I snitt är ungefär hälften av dem anlagda.

Bränder i skolor har varit ett stort problem i hela Sverige. Stora värden förstörs, både för kommunen rent ekonomiskt och för barn som förlorar sina saker samt måste flyttas till andra skolor och man kanske får ställa in lektioner.

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är bränderna vanligast vid skolavslutningen då det kan bli oroligt på skolorna.

Snittet senaste tio åren har varit 15 bränder per år i länet varav nästan två tredjedelar skedde i Växjö. Efter Växjö har Älmhult, Alvesta och Ljungby haft flest skolbränder:

Kommun  Antal * 

Växjö          93
Alvesta       17
Älmhult       17
Ljungby      13
Markaryd     5
Uppvidinge  4
Tingsryd       3
Lessebo       2

*Antal bränder 2005-2014

Källa: MSB