Omhändertagna djur säljs

Det 70-tal kor som för två veckor sedan omhändertogs från en gård utanför Mora kommer att säljas. Det har Länsstyrelsen beslutat.
I och med det beslutet så har Länsstyrelsen gett Mora kommun rätt i sitt beslut att omhänderta de vanvårdade djuren. Djurägarna själva har överklagat beslutet att omhänderta djuren med motiveringen att den koras det rör sig om är naturligt mager. Men det håller inte länsstyrelsen med om. Länsveterinär Olle Rydell säger att rasen förvisso är magrare än vanliga kor men att korna i det här fallet var tydligt för magra och vanvårdade.