Asylsökande barn utbildas

Asylsökande barn upp till 18 år och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd ska garanteras samma rätt till utbildning som andra barn i Sverige. Det föreslår regeringen.
I en proposition som regeringen presenterar för riksdagen på onsdagen föreslås förslaget trädda i kraft den första januari nästa år. Det gäller asylsökande barns rätt till förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och skolbarnomsorg på i stort sett samma villkor som för barn bosatta i Sverige. Regeringen beräknar att det är mellan 3 000 och 4 000 barn som berörs just nu, och lovar ersätta kommunerna för merkostnader som uppstår.