Höga kostnader för sjukskrivna

Landsting och kommuner har stora kostnader för långtidssjukskrivna medarbetare. Men dom siffror som finns redovisade är bara den direkta sjuklönekostnaden. Men den faktiska kostnaden mer än dubbelt så hög, säger Bengt Westin, personalchef för Örnsköldsviks kommun. Han säger att den större delen är osynliga kostnader som till exempel rekrytering och inskolning av vikarier.