Jordbruk hämtar inspiration från trädgården

1:35 min

Utvecklingen av jordbruket har gått mot större åkrar med ensidig odling. Men framtidens jordbrukslandskap mer se ut som en skogsträdgård.

I olika system testar forskningsprojektet "Hållbar livsmedelsproduktion" olika kombinationer av träd, buskar och perenna örter och sädesslag, som både ska ge bra livsmedel och mindre miljöpåverkan.

Projektet är inspirerat av så kallad agroforestry som kommer från tropikerna, där andra växter odlas.

– Då är vi några fantaster som vill ta reda på vad som fungerar här. Eftersom man jobbar så mycket med det här med mikroklimatet, att skydda från vind och öka solexponeringen för att sänka odlingszonen, bör man kunna odla andra saker som egentligen inte passar här, säger forskaren Christina Schaffer på Stockholms universitet.

En skogsträdgård härmar naturen. Träd och buskar ger frukt och bär, samtidigt som de ger vindskydd, är stöd, tar upp näring från djupet eller från luften till det som växer mellan.

Vad som fungerar provas i mindre forskningslundar ,men de tretton gårdar som deltar i projektet ska också flytta ut metoderna på åkern.

Den ekologiska lantbrukaren Kjell Sjelin ska starta en alléodling på ett av sina fält i Uppland. Där ska han kombinera träd, buskar och vanlig spannmål.

– Vi får ju sköta det här på ett sånt sätt att det blir den bästa kombinationen av de här mellangrödorna och de här trädens livsmedelsproduktion så - olika bär och nötter framför allt då. Vem vet: det kanske kommer träd som kan leverera olja så småningom, säger Kjell Sjelin.