Koreanska adoptivpäron "ett hån mot svenska asiater"

1:26 min

Den tjugo år gamla Nile City-sketchen om de koreanska adoptivpäronen visades i SVT:s humorprogram Roliga timmen i fredags. Då reagerade forskaren Tobias Hübinette och illustratören Lisa Wool-Rim Sjöblom, båda adopterade från Korea.

"De koreanska adoptivföräldrarna sjunger Lou Reeds Walk on the Wild Side med en grov "asiatisk" accent, kan inte skilja på "R" och "L" och kisar överdrivet med ögonen. Sketchen är inget annat än ett hån mot landets alla asiater", skriver Hübinette och Sjöblom på Expressens debattsida.

- Problemet med att SVT både hyllar och sänder den här sketchen är att den är helt i linje med den typ av humor och rasstereotyper som drabbar asiater i Sverige. Det är också intressant att konstatera att i Sverige verkar den här typen av rasistisk humor om asiater vara vanligare, mer utbredd och socialt accepterad än i andra länder, säger Tobias Hübinette.

Thomas Hall som är programchef för underhållning på SVT har förståelse för att sketchen kan upplevas som kränkande. Men han tycker också det är viktigt att ge humorn en viss frihet.

- Samtidigt måste man också inse att det här är väldigt skruvad humor och det finns ju så vitt jag kan se inte något kränkande syfte med sketchen, den snarare driver med schabloner.

Var ska man dra gränsen för humorn? Ska SVT sända material som kan upplevas som kränkande för svenska asiater?

- Det är en svår fråga som man måste ha en ödmjuk inställning till. Det är såklart inte vårt syfte att kränka någon. Samtidigt måste vi ju också värna om humorns möjligheter, säger Thomas Hall.