USA-uppgifter: Svenska pengar till Clinton-stiftelse skulle hindra Iransanktioner

2:21 min

Från USA kommer uppgifter om att en välgörenhetsstiftelse som Bill och Hillary Clinton har grundat i Sverige har tagit emot donationer av svenska storföretag och att det hade samband med svenska försök att få USA att inte skärpa sanktionerna mot Iran. Det är den konservativa tidningen Washington Times som publicerar uppgifterna, som delvis bygger på läckta dokument från Wikileaks.

Uppgifterna i Washington Times är komplexa och omöjliga att kontrollera eftersom de hänvisar dels till Wikileaksdokument tidningen ska ha kommit över, dels till en lång rad anonyma källor som intervjuats.

De kommer också i en tid när konservativa medier i USA tävlar i att svartmåla Hillary Clinton, som vill bli USA:s nästa president.

De delar som berör Sverige namnger flera politiker ur förra regeringen, liksom flera storföretag.

Enligt tidningen ska den svenskregistrerade så kallade "Insamlingsstiftelsen för William J Clinton Foundation" ha tagit emot motsvarande över 200 miljoner svenska kronor

Bill Clinton ska även personligen ha fått över sex miljoner kronor för ett tal på ett arrangemang av ett av de svenska företagen med stora intressen i Iran.

Enligt Washington Times ska den svenska grenen av Clinton Foundation inte ha redovisats för USA:s utrikesdepartements etiska avdelning, så som annars gällde för alla organisationer kopplade till familjen Clinton under Hillary Clintons tid som utrikesminister.

Tidningen hävdar att det fanns en direkt koppling mellan de svenska donationerna och svenska politikers och storföretags försök att förmå USA att inte utöka sanktionerna mot Iran.

Enligt tidningen visar dokument från Wikileaks att den amerikanska ambassaden i Stockholm upprepat varnade cheferna i Washington för att Sveriges affärer med Iran blev allt större, samtidigt som Sveriges regering ska ha hävdat motsatsen i samtal med USA.

Ett telegram från USA:s Stockholmsambassad till utrikesdepartmentet i Washington 2009 ska ha haft innebörden att det var rent ekonomiska intressen som låg bakom den dåvarande svenska regeringens motstånd mot utökade sanktioner.

Detta trots att Sverige offentligt hävdade att ökad handel enbart handlade om att gynna det iranska folkets frihetssträvanden.

Enligt andra Wikileaksdokument som Washington Times citerar ska svenska toppolitiker vid flera direkta samtal med USA:s utrikesdepartement mycket starkt ha motsatt sig de av USA föreslagna utökade sanktionerna mot Iran, eftersom det skulle skada svensk exportindustri.

Sammanfattningsvis hävdar Washington Times att det amerikanska utrikesdepartementet under flera år avstod från att svartlista svenska företag för deras affärer med Iran, trots upprepade varningar från USA:s ambassad i Sverige, och samtidigt som miljonerna fortsatte strömma in till den svenska grenen av Clinton Foundation.