Dyrare kollektivtrafik

Det blir dyrare att åka kollektivt i västsverige. Västtrafik går med förlust och måste höja priserna.
Västtrafik beräknas gå med 400 miljoner kronor i förlust fram till år 2005. Enligt Lars Bergsten, vice ordförande i Västrafiks styrelse, är det omöjligt att klara ekonomin utan taxehöjningar. Västtrafiks ekonomer skall nu räkna på vad taxehöjningar på 3, 5 respektive 7 procent innebär.