Protester mot skogsfusion

Det finns ett utbrett missnöje mot den planerade fusionen mellan Mellanskog och Västra skogsägarföreningen bland skogsägarna i främst Bohuslän. De vill hellre se ett samgående med Södra skogsägarna. Något som Södra redan sagt nej till.
För de västra skogsägarna hadlar fusionen om att få mer betalt för både massaved och timmer medan vinsten för Mellanskog vid ett sammangående skulle bli ett kapitaltillskottpå mellan 75 och 80 miljoner kronor. Senare under våren skall de båda skogsägarföreningarna ta beslut i frågan om det planerade sammangåendet.