#MILJONSOPOR

SKB finansierar hög kommunchefs lön i Östhammar

2:39 min

Svensk kärnbränslehantering, SKB, finansierar största delen av näringslivschefens lön i Östhammars kommun – samtidigt som kommunen kan påverka om SKB ska få lagra kärnavfallet i kommunen.

Detta är ett märkligt upplägg, tveksamt i förhållande till såväl kommunallag som grundlag. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Jag har aldrig hört talas om en liknande konstruktion. Här blir det otroligt märkligt eftersom det handlar om ett enda företag som också har betydande intressen i kommunen. Det riskerar påverka allmänhetens omdöme om kommunen, att man tappar förtroendet för den och sitter i fickan på den som betalar, säger han.

Vad finns det för risker?

– Risken är också att den vars lön eller tjänst är finansierad– medvetet eller omedvetet – påverkas av varifrån finansieringen kommer. Det är ganska bedrövligt, säger Olle Lundin.

SKB vill slutförvara det svenska kärnavfallet i berggrunden i Östhammars kommun, ett förvar som är tänkt att hålla i minst 100 000 år. Östhammars kommun kan påverka om det blir ett förvar eller inte. Blir det av, så lovar SKB att vara med och skapa värden för uppåt en halv miljard kronor i kommunen.

Men redan nu – innan beslutet fattats – pumpar SKB in pengar i Östhammar. När vi på P4 Uppland granskar kommunens bokföring ser vi att pengar från SKB bland annat finansierar två tredjedelar av den kommunala näringslivschefens lön genom det så kallade mervärdesavtalet.

Näringslivschefen Ulf Andersson – som själv bestämmer hur stor del av hans lön som ska tas från "mervärdeskontot" – tycker upplägget är rimligt eftersom han själv jobbar med vart mervärdespengar ska gå:

– Jag ser inga problem med att vi har en del av finansiering från extern part.

Hur kan du förhålla dig helt saklig och som opartisk till ett företag som finansierar din lön?

– Möjligen för att jag har den här inre kompassen. Mitt uppdrag är att få näringsliv och civilsamhället i Östhammars kommun att fungera väl och få en bra tillväxt.

Det finns ingen risk för jäv i din position?

– Jag ser inte det, jag tar inte instruktioner från nån annan än Östhammars kommun.

SKB är ett privat bolag som ägs av kärnkraftsindustrin. Vd är Christopher Eckerberg:

– Det har varit kommunens val att använda de pengarna till det och det tycker jag inte är konstigt, säger han.

Östhammars kommun poängterar att det är kommunen som betalar ut näringslivschefen lön, eftersom pengarna från SKB går via kommunens konto.

Professor Olle Lundin igen:

– Att börja prata snömos om att det liksom är en teknikalitet och egentligen våra pengar för vi fått dem därifrån. Källan är ju odiskutabel.

Näringslivschefen hänvisar till sin inre kompass?

– Jävsituationen finns där i alla fall, så vad han känner innerst inne är helt ointressant i de här frågorna, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Använd gärna #miljonsopor när du reagerar i sociala medier.