Hårt skuldsatta kan bli skuldfria

I Sverige finns mer än 16 000 evighetsgäldenärer som fastnat i skulder hos kronofogden., men få av dem får skuldsanering. Nu vill Kronofogdemyndigheten införa absolut preskription, det vill säga en tidsgräns för hur länge man kan ställa krav på att få skulderna betalda.

Antalet människor som fastnar i skulder hos Kronofogdemyndigheten är stort. Benkt Bergstad har skulder på många miljoner kronor.

– Jag hade jobbat hem år i snitt 16 till 18 timmar per dygn för att bygga upp någonting, som jag och min familj skulle leva på resten av livet. Det bara drogs undan från mig, säger han.

Haft skulder i 15 år
Benkt Bergstad bor utanför Stockholm och har levt med stora skulder i 15 år. Han är högskoleutbildad och har jobbat som allt från lastbilschaufför till företagskonsult.

För att försörja familjen startade han fyra restauranger, som var lönsamma i början. Men när restaurangmomsen höjdes blev marginalerna för små och restaurangerna gick i konkurs.

– Jag förlorade allt jag hade investerat och fick en massa skulder. Det var fastighetsskulder, skulder till Skattemyndigheten och det ingick några miljoner kronor, så det blev ganska mycket pengar, säger han.

En halv miljon är skuldsatta
Han är inte ensam. Det finns omkring en halv miljon människor i Sverige i dag som har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Många av dem är vanliga människor, som aldrig begått några brott, men där till exempel skilsmässa eller arbetslöshet gjort att de tvingats ta lån, som sedan lett till ett fortsatt liv i skuld.

Vissa lyckas komma tillbaka, men de så kallade evighetsgäldenärerna är människor som hamnat i skuldfälla i mer än fem år och inte kommer ur den trots att de försöker.

Möjlighet till skuldsanering
Ett sätt att få hjälp är möjligheten till skuldsanering, alltså att skulderna skrivs av efter att man levt på existensminimum i fem år.

Både antalet som ansöker och antalet som får skuldsanering har ökat de senaste åren, men fortfarande är det bara 38 procent av ansökningarna som beviljas.

Men Mikael Necke, chef för Skatteverkets kronofogdeavdelning, menar att långt alla som skulle kunna få skuldsanering ansöker.

– Vi vill informera dem som vi tror kan ha förutsättning för att få skuldsanering. Många personer kanske inte klarar av den pressen när man även tidigare har levt under knappa förhållanden, säger han.

Förslag på ändrad lagstiftning
För att åstadkomma det och hindra att fler blir evighetsgäldenärer har Kronofogdemyndigheten på uppdrag av regeringen lämnat en rapport med förslag på hur man kan ändra lagstiftningen.

Ett förslag är att Sverige inför absolut preskription, alltså att man efter en viss tid inte längre kan kräva den som är skyldig på pengarna.

Finland har nyligen infört det systemet, efter 15 år preskriberas skulderna, och där är resultaten positiva.

– Det vore ett mycket bra steg på vägen men 15 år är en för lång tid, säger Mikael Necke på Kronofogdemyndigheten.

Skuldsatte Benkt Bergstad säger att det är svårt för andra att förstå hur det känns att leva i skuld.

– Man skäms så in i helvete när man hamnar i den här situationen för ofta har man dragit med sig andra som har gått i borgen för en, säger Benkt Bergstad.

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se