Norrköping

Medeltida Norrköping grävs fram

2:25 min

I kvarteret Gamla Rådstugan hoppas arkeologerna hitta fler fynd från medeltiden för att få veta mer om Norrköpings tidiga historia. På platsen har man tidigare hittat rester av Norrköpings hittills äldsta hus från 1100-talet.

På parkeringsplatsen där utgrävningarna nu är inne på sin femte vecka har flera lager med jordmassor schaktas bort och nu är arkeologerna nere på 1600-1700-tal.

I en sopgrop från 1700-talet har man bland annat hittat rester av ostron, ett vinglas, mynt, kinesisk porslin och salvegrus som man hade salvor i. Ostron som troligen har lagts i saltlake och fraktats till Norrköping i tunnor.

I den källare från 1600-talet grävdes en välbevarad öltapp fram från golvlagret och där hittade arkeologerna också en skärva av tyskt stengodskrus och kritpipshuvud.