Ansvarsfrihet skjuts fram

Frågan om ansvarsfrihet för den moderate politikern Mats Svanberg, skjuts på framtiden.
Det oväntade beslutet i tisdagens regionfullmäktige, drevs igenom av Socialdemokraterna med stöd av Vänstern, Skånes Väl och Miljöpartiet. Moderata regionledamoten Cay Kallin reagerar starkt mot att frågan skjuts upp eftersom han menar att det slår hårt mot partikollegan Mats Svanberg: - Han har ju varit ute i hetluften länge nog nu och har fått lida tillräckligt för de misstag han har gjort. Jag tycker att han har rätt som enskild person att få den här frågan avgjord så att han kan gå vidare, säger Cay Kallin. Efter en två dagar lång debatt där frågan om moderaten Mats Svanbergs fiffel med reseräkningar ständigt var på tapeten blev det ändå inget beslut om han trots det ska beviljas ansvarsfrihet. Därmed blev det heller inget besked om Svanberg får behålla sin omdiskuterade pension på 27.000 kronor i månaden fram till 65 års ålder. Något oväntat föreslog igår Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Bergkvist att frågan skulle bordläggas och efter en omröstning fick han igenom sitt förslag med minsta majoritet, bara en röst skiljde. Bordläggningen innebär att frågan nu kommer att avgöras vid ett extra regionfullmäktige den 2 maj. - Jag hoppas att Mats Svanberg beviljas ansvarsfrihet och att regionfullmäktige beslutar att entlediga honom på hans egen begäran så att han som vilken människa som helst kan gå vidare och skapa sig ett bra liv, säger Cay Kallin. Regionfullmäktige beslutade på tisdagen också att bordlägga ärendet om regionstyrelsens ansvarsfrihet.