Plutos månar förvånar

1:25 min

Nya upptäckter om hur månarna rör sig kring dvärgplaneten Pluto har gjorts av astronomer i USA med hjälp av rymdteleskopet Hubble.

Fortfarande är mycket okänt om Plutos månar, men den nya informationen ger forskarna en chans att kunna förbereda sig bättre inför att rymdsonden New Horizons snart kommer fram till Pluto.

Sedan i januari 2006 har NASA:s rymdsond New Horizons varit på väg mot solsystemets utkanter. I mitten av juli kommer den att vara framme för att studera Pluto och månarna Karon, Kerberos, Hydra, Nix och Styx.

Men redan nu ger en artikel i tidskriften Nature nya detaljer om egenskaper man inte har känt till tidigare hos månarna.

Det är amerikanska forskare som bland annat har sett att Kerberos verkar bestå av ett mörkare material än Nix och Hydra, vilket väcker frågor om hur månarna har bildats. Men Jan-Erik Wahlund vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, tycker också att det är intressant att de visar hur månarna rör sig i förhållande till varandra och hur de påverkas av gravitationskrafterna från Pluto och den största månen Karon.

Enligt Jan-Erik Wahlund är just sådana detaljer bra för att instrumenten på New Horizons ska kunna göra så noggranna mätningar som möjligt.

– Den här artikeln studerar dynamiken av de här månarna med Hubble space telescope. Och det gör att man kan förutbestämma lite var de här månarna kommer att vara, och det hjälper New Horizons att rikta in sina kameror och sensorer på just de här månarna, säger Jan-Erik Wahlund är docent vid Institutet för rymdfysik i Uppsala.

Rymdsonden New Horizons kommer att passera Pluto i hög fart och måste göra alla sina mätningar under relativt kort tid.

Referens: M. R. Showalter et al. Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature 4 juni 2015. DOI:10.1038/nature14469