Naturvårdsverket visar på fel i SGUs och Nordkalks underlag

1:54 min

Naturvårdsverket har gjort egna hydrogeologiska undersökningar vid Ducker i Bunge. Det visar på fel i tidigare undersökningar som SGU och Nordkalk gjort.

– Nu har vi ju hårdfakta på att de konsultrapporter SGU tagit fram åt Nordkalk, men också Nordkalks egna underlagsrapporter i stora delar är felaktiga. Det här är ju inte beaktat på ett korrekt sätt i tidigare domstolar, säger Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket, som har varit med och gjort undersökningarna.

Naturvårdsverket har under våren gjort egna hydrogeologiska undersökningar av berggrunden och grundvattenflödena vid området Ducker i Bunge. Det de kommit fram till är att berggrunden i området är mycket mer uppsprucken och att våtmarkerna är mycket mer beroende av grundvatten än vad man tidigare känt till.

Naturvårdsverket anser att konsekvenserna om Nordkalks stenbrott blir verklighet är oåterkalleliga skador på det intilliggande Natura 2000-området Bräntings Haid.

– Det är ju väldigt tydligt och det är det vi har hävdat tidigare. Det kommer att bli omfattande och oåterkalleliga skador på de här våtmarkerna på de här skyddade Natura 2000-områdena. De kommer helt enkelt att skadas och torrläggas och förvandlas till helt andra naturtyper, vilket inte är tillåtet, säger Krister Mild.

Krister Mild på Naturvårdsverket anser att Mark- och miljööverdomstolen måste ta de här nya undersökningarna till sig:

– Vi bedömer att de utgör allt nödvändigt underlag som domstolen behöver för att kunna för att kunna fatta ett mer välgrundat beslut än tidigare.

Naturvårdsverket skriver också till regeringen att det här stärker bilden av att den föreslagna utvidgningen av Natura 2000-området Bästeträsk utgör en ekologisk helhet.

Skickar ni in det här underlaget till regeringen just nu för att påverka regeringens beslut om Natura 2000-området Bästeträsk ska utvidgas?

– Vi har skickat in det här underlaget som ett sätt att komplettera regeringens beslutsunderlag eftersom det är uppenbart att det förekommer olika uppfattningar om en täkts påverkan på de här områdena. Så det tyckte vi var en viktig information, svarar Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket.

Vi söker SGU och Nordkalk för att kommentera det Naturvårdsverket kommit fram till.