Oklart om viltövergångar är effektiva

1:25 min

Ett sätt att minska olyckor är att bygga så kallade viltövergångar över trafikerade vägar. Men det är oklart hur effektiva passagerna är.

En viltövergång kan vara en skogsbeklädd bro som går över en motorväg eller en markyta där djur kan passera under en vägbro. Passagerna syftar till att djur ska kunna ta sig över vägen utan att dödas eller orsaka trafikolyckor. Övergångarna är ett viktigt komplement till viltstängsel, men är dyra att bygga. 

Trots att Trafikverket har byggt tjugo passager finns ingen egentlig utvärdering av hur effektiva viltövergångarna är, alltså hur mycket de används av djur eller om viltolyckorna minskat. Hittills har Trafikverket bara samlat in stickprov.

– Tyvärr har vi inte skött det riktigt så bra som jag skulle vilja. Vi har sett att de används av djuren, men det är i mina ögon inte en fullgod uppföljning. Helst vill man ju ta ett förevärde, hur djuren rör sig innan den här och så bygger vi den och ser hur de rör sig efteråt, säger Henrik Wahlman, miljöspecialist på Trafikverket.

Trafikverket har byggt ungefär tjugo viltövergångar i Sverige. Trafikverket har även sponsrat forskning under ungefär tio års tid. En helt nybyggd viltövergång kostar mellan 10 och 60 miljoner kronor att bygga, med en medelkostnad på ungefär 30 miljoner.

En nationell utvärdering är på gång, men än finns inget datum när den drar igång. Så länge planerar Trafikverket att bygga fler viltövergångar, bland annat i Göteborg.

– Det är fler passager under planering eller byggnation nu. Det är ungefär lika många som vi har i dag. Så det är på uppåtgående, säger Henrik Wahlman.