P1-MORGON TORSDAG 4 JUNI

Skolverket får nytt mandat att hjälpa problemskolor

7:21 min

Den svenska skolan står inför stora problem och skillnaderna mellan skolors resultat ökar. I dag ger regeringen Skolverket ett nytt mandat att styra upp de skolor som inte bedöms klara av problemen på egen hand.

Frågan är vad som bör göras rent konkret. Hör samtal med Malla Taipale, rektor på Hjulstaskolan i Stockholm och som har lång erfarenhet av att vända låga skolresultat. Hör även vad Bo Jansson, förbundsordförande från Lärarnas Riksförbund, tycker om den nya satsningen.