Om oljan kommer

Oljebolag söker FN-samarbete om utsläppshandel

2:41 min

I veckan tog sex europeiska olje- och gasbolag initiativ till ett samarbete med FN för att få till en global utsläppshandel för koldioxid.

Några av oljebolagen som nu vill samarbeta med FN finns norska Statoil, brittiska BP och franska Total.

"Vi är skyldiga kommande generationer att söka realistiska, genomförbara lösningar på utmaningen att ge mer energi och samtidigt ta itu med klimatförändringarna", skriver bolagen.

Hur förvånande är det att en grupp stora oljebolag går samman om ett sådant här initiativ?

– Det är väldigt överraskande. Man kunde väntat sig att det är oljebolagen som håller emot och politikerna som driver på. Samtidigt har ju politikerna inte kommit särskilt långt, de internationella förhandlingarna går dåligt, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet. 

Han tycker att det är glädjande att stora bolag vill driva på, men samtidigt är han lite skeptisk till motivet bakom initiativet.

– Man ska också tänka på att olje- och gasbolag kan tjäna på detta eftersom det drabbar kol mycket hårdare än olja, säger Thomas Sterner.

Hör hela intervjun med Thomas Sterner i ljudklippet ovan.