Ingen folkomröstning i Borås

Det tycks inte bli någon folkomröstning om kommundelarna i Borås till hösten. Flera politiska partier på både höger- och vänsterkanten säger nej till förslaget.
I och med att centerpartiet och folkpartiet gjort gemensam sak med vänsterpartiet och socialdemokraterna så finns det ingen politisk majoritet för folkomröstning i Borås. Vänsterpartiets Lennart Andreasson vill inte lägga kraft på en folkomröstning. Han menar att politikerna ska debattera vilken ideologi som ska styra Borås, sedan är det deras sak, inte allmänhetens, att hitta en organisation för det. Men många borgerliga politiker vittnar om att boråsares behov av hjälp bedömts olika därför att de bott i olika kommundelar. Moderaterna, som stödjer folkomröstningen, tycker egentligen att Borås borde följa många andra kommuner och avskaffa kommundelarna.