Global uppvärmning större än väntat

1:44 min

Uppvärmningen av jordens yttemperatur är större än vad forskarna tidigare trott. Enligt en ny studie som presenteras i Science idag stämmer det inte att det pågått en paus i uppvärmningen de senaste 15 åren, som FN:s klimatpanel skrev i sin senaste rapport.

Nya analyser av medeltemperaturen på jorden avslöjar nu att det aldrig har funnits någon avmattning av temperaturhöjningen som orsakas av klimatförändringarna. Enligt Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI:s forskningsavdelning, är det här en mycket viktig upptäckt:

– Det visar ju den globla medeltemperaturen fortsätter att öka, och den ökar inte långsammare än tidigare utan lika snabbt eller kanske till och med snabbare, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI:s forskningsavdelning.

De nya analyserna av förändringar i medeltemperatur på jorden, grundas nu på fler mätvärden och från fler mätstationer. Dessutom har mätmetoderna blivit bättre de senaste åren, med exempelvis mer direkta mätningar från fartyg och från allt fler bojar ute på haven.

I FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport från 2013, som baseras på färre mätvärden som bara sträcker sig fram till 2012, står det att det har skett en "uppvärmningspaus" (eng "slow-down" och "global warming haitus") sedan år 1998 då det var värmerekord. Det här i jämföresle med temperaturutvecklingen från 1950-talet och fram till millenieskiftet.

Den påstådda avmattningen i temperaturökning har diskuterats friskt bland forskare och i media. Vissa klimatskeptiker har påstått att klimatförändringarna inte är så farliga. Men de flesta har försökt förklara avmattningen i temperaturökning med att haven absorberat mer av värmen, eller andra meteorologiska fenomen som trots en uppvärmningspaus inte förminskar allvaret i klimatförändringarna på jorden.

Men enligt de nya analyserna har det alltså inte skett någon paus i uppvärmningen överhuvudtaget.

Det är framförallt uppe i Arktis där medeltemperaturen fortsätter uppåt och där temperaturökningen till och med har accelererat de senaste 15 åren, enligt den nya studien.

Enligt Erik Kjellström stämmer den nya studien också bättre med de klimatmodeller som forskarna tidigare tagit fram att beskriva förändringen i medeltemperatur på jorden:

– Den visar så tydligt på att uppvärmningen inte har avstannat i någon nämndvärd grad. Och det är ju ett viktigt budskap för alla som ska gå in i klimatförhandlingar och så vidare, att man ser att den här uppvärmningen, den fortgår i mer eller mindre oförminskad takt.

Läs studien här.

Referens:
Karl T. R. Et al. "Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus," Science 5 juni, DOI: 10.1126/science.aaa5632.