Försök rädda socialarbetare

Malmö Stad söker nu hjälp från Region Skåne och Kommunförbundet för att kunna behålla de svenska socialarbetarna i Köpenhamn.
Eftersom de svenska socialarbetarna i Köpenhamn hjälper svenskar från hela landet och inte bara från Malmö, anser Malmö Stad att fler borde vara intresserade av att socialarbetarna finns kvar. Malmö Stad har tillfälligt finansierat verksamheten sedan Socialstyrelsen drog in sitt anslag vid årsskiftet 2000/01. Malmö Stads finansiering upphör den 31 augusti i år. De svenska socialarbetarna i Köpenhamn har varit verksamma där sedan 1971.