Fortsatt rotation på lasarettet

Lasarettsledningen kan i nuläget inte förbättra arbetstiderna för nattarbetande vårdpersonal. Det finns inga pengar till det, enligt styrelseordförande Ragnar Lindberg.
Sjuksköterskor och undersköterskor på centrallasarettet i Växjö kräver en sänkning av sin arbetstid för att de ska orka med sitt arbete. Enligt personalen sliter den så kallade rotationstjänstgöringen, alltså växling mellan dag- och nattarbete, för hårt. Men när centrallasarettets styrelse på tisdagen sammanträdde gavs inga löften om några snabba förändringar. Styrelsens ordförande Ragnar Lindberg säger att det i nuläget inte finns några ekonomiska möjligheter att ändra i arbetstiderna.