Umeå

Betong är säkrare än vajerräcke

1:30 min

Söder om Umeå byter Trafikverket ut 550 meter vajermitträcke mot betongbarrirärer. Trafikverket menar att forskningen säger att det här är ett bättre skydd både för förare och bil.

Trafikverket har valt just sträckan söder om Umeå för att den är väldigt olycksdrabbad. 20 påkörningar varje år brukar ske på sträckan.

–  Det är farligt för trafikanter en väldigt farlig arbetsmiljö för våra arbetare som byter räcket, säger Lennart Nilsson från Trafikverket.

På vägtekniska institutet har det visat sig att det blir en mindre risk för skada både för bil och räcke. 

– Påkörningsvinkeln är så liten att föraren aldrig hamnar uppe på räcket utan de glider tillbaka igen, säger Lennart Nilsson.

Även mellan Umeå och Vännäs kommer 500 meter betongbarriär att sättas upp inom kort.