Fritt fram för utbyggd Mälarkust

Länsrätten har beslutat att avslå ett överklaganden som gäller utbyggnaden av bostäder längs Mälarkusten i Eskilstuna. Kommunen har undantagit två områden, Takthagen och Klinten, från möjligheterna till permanentboende och dom överklagande, bland annat JM Byggnads, som äger marken, vill att det ska bli möjligt att bo permanent även i dessa båda områden. Överklagandet har fram till nu hindrat utbyggnaden längs Mälarstranden.