Varbergs kommun hotar mamma till autistisk flicka med böter

2:23 min

Varbergs kommun hotas med vite av Skolinspektionen om de inte styr upp en elevs skolgång. De har i sin tur hotat elevens mamma med böter. Enligt autism och aspberger-förbundet är det vanligt att föräldrar som anmäler sin skola till Skolinspektionen själva blir anmälda av skolan. 

Anmälan kan gälla att föräldrar är missnöjda med hur skolan sköter undervisningen och för att de inte ger rätt stöd till eleven.

Maria Johansson från Tvååker är en av dem som anmält skolan hennes dotter går på. Det resulterade i att hon själv fick vitesföreläggande från Varbergs kommun. Allt efter att Skolinspektionen hotat skolan med böter om den inte hjälper Maria Johanssons dotter som har autism.

– Min dotter har haft en jobbig skoltid. Hon har haft sammanbrott. Det har funnits en bristande kompetens från skolans sida. Hon har blivit utbränd och sjuk av skolan. Hon har också fått en svår stressproblematik. De senaste fyra eller fem åren har hon varit sjuk och varit energilös.

Maria Johanssons dotter har svårt att hantera snabba förändringar och blir väldigt lätt stressad. Hon säger att hon har försökt få skolan att ändra på sina rutiner så att hennes dotter, som har autism och språkstörningar, ska få rätt skolgång.

Men efter flera år utan att skolan gjorde något tröttnade mamman och anmälde skolan till Skolinspektionen. Detta eftersom dottern på grund av bristerna mådde allt sämre och fick allt högre frånvaro utan att skolan gjorde någonting förebyggande, enligt mamman.

Hennes anmälan ledde till att Varbergs kommun fick ett vitesföreläggande om den inte hjälper flickan. Då kontrade kommunen med hot om vite mot mamman om hennes dotter inte kommer till skolan, säger Maria Johansson.

– Kontentan av detta var att skolan i sin tur anmälde mig till socialen men också till barn och utbildningsnämnden där jag fick hot om vite om min dotter inte kommer tillbaka till skolan. Jag blev helt ställd av det. Det stämde inte överrens med den kamp jag fört med skolan. Jag har drivit detta i nio år. Det blev en oerhörd kränkning, säger Maria Johansson.

Rektorn för Bosgårdsskolan Örjan Johansson vill inte kommentera enskilda ärenden. Däremot skriver han i ett mejl till P4 Halland att skolan alltid arbetar tillsammans med vårdnadshavare för att utforma en undervisning utifrån elevens rätt till utbildning. Någonting som Maria Johansson i sin tur menar inte har gjorts tillräckligt bra.

– De kan inte ge min dotter en fungerande skolgång och därför kan hon inte komma till skolan. Att tvinga ett barn med autism till någonting överhuvudtaget är direkt skadligt för barnet.

Maria Johansson hoppas nu att hon och skolan kommer fram till en lösning på flickans skolgång.

– Jag hoppas vi hittar en lösning som är bra för min dotter, någonting som gör henne glad och är på hennes villkor.