Gift i mat kan ge cancer

Det cancerframkallande miljögiftet akrylamid finns i flera livsmedel, i vissa fall baslivsmedel. Framför allt råvaror som innehåller kolhydrater och som upphettas bildar höga halter av akrylamid. Det gäller till exempel potatis som friteras eller steks.
Dom nya rönen kommer från forskare vid Stockholms universitet och kan leda till att man omvärderar hur stor risk för cancer som vår föda innebär. Det finns inga gränsvärden för akrylamid i mat, men Världshälsoorganisationens gränsvärde för dricksvatten är ett mikrogram per dag. För att komma upp i det gränsvärdet räcker det med att äta ett halvt gram potatischips och två gram pommes frites. Forskare vid Stockholms universitet har påträffat oroande höga gifthalter av det cancerframkallande ämnet akrylamid i bland annat potatischips. Giftmängden som påträffats är många gånger högre än WHO:s gränsvärde. Det cancerframkallande ämnet akrylamid bildas när kolhydratrika livsmedel tillagas vid höga temperaturer. Cancerlarmet kommer från forskare vid Stockholms universitet och presenterades vid en presskonferens på onsdagen. Livsmedelsverket räknar mycket grovt med att några hundra svenska cancerfall per år kan kopplas till akrylamid. Totalt upptäcks 45 000 nya cancerfall i Sverige per år. Särskilt höga halter av akrylamid har hittats i potatisprodukter som pommes frites och chips. Enligt docent Margareta Törnqvist, som har lett den aktuella forskningen, innehåller så lite som 0,5 gram chips eller 2 gram pommes frites 1 mikrogram akrylamid - världshälsoorganisationen WHO:s gräns för det maximala dagsintaget från dricksvatten. Stora skillnader Forskargruppen vid Stockholms universitet och Livsmedelsverket har funnit stora skillnader på nivån av akrylamid i olika livsmedel enligt följande medianvärden: Potatischips: 980 mikrogram/kg. Kakor, kex och rån: 280 mikrogram/kg. Pommes frites: 410 mikrogram/kg. Hårt bröd: 160 mikrogram/kg. Inga siffror som går att mäta har hittats i kokta och råa livsmedel. Livsmedelsverket har bara mätt på ett begränsat antal produkter och det finns stora skillnader mellan produkter av samma slag. - Det tycker jag är väldigt positivt, för det betyder att man kan påverka nivåerna vid tillverkningen, kommenterar Karl-Erik Hellenäs, kemist vid Livsmedelsverket. Inga nya kostråd Enligt beräkningar från forskargruppen får människor dagligen i sig tiotals mikrogram akrylamid. Det innebär att intaget är många gånger högre än WHO:s gränsvärde. Livsmedelsverket kommer i nuläget inte att ändra sina kostråd. Redan sedan tidigare finns det råd om att äta mindre av pommes frites och chips, eftersom det är feta produkter. Dessutom anser verket att hårdstekning bör undvikas. En skonsam tillagning är bättre även ur näringssynpunkt. Forskarna utesluter inte att akrylamid även kan bildas naturligt i kroppen. Akrylamid har i djurförsök visat sig vara cancerframkallande. Däremot är det ännu inte belagt i studier på människa att ämnet framkallar cancer. (TT)