Villaägare i Ankarsrum varnas för giftig jord

Odla i odlingsbänkar med ren jord. Den uppmaningen riktar Västerviks kommun till de som bor i ett villaområde i Ankarsrum. Prover visar att jorden innehåller föroreningar som kan påverka hälsan negativt om man utsätts för dem under lång tid.

Det handlar om föroreningar av tjärämnen och metaller som har upptäckts i jorden. Ämnena tros komma från massor som användes när området byggdes under tidigare delen av 1900-talet, skriver Västerviks kommun på sin hemsida.

Hur stora riskerna är beror på hur man kommer i kontakt med jorden. Utsätts man för föroreningarna under ett helt liv kan hälsan påverkas negativt. För att minska riskerna förslår kommunen att man tar bort den förorenade jorden. Man kan odla grönsaker i odlingsbänkar med ren jord. Odlar man grönsaker direkt i jorden ska man vara noggrann med att skölja grönsakerna.

Kommunen arbetar nu vidare med vad som måste göras. Planen är att ansöka om statligt bidrag för åtgärder.