Ur arkivet: monarki eller republik?

17 min

Med jämna mellanrum vässas argumenten i debatten för eller emot monarkin. Avgörande ögonblick återvänder till den legendariska drabbningen mellan den övertygade republikanen Vilhelm Moberg och monarkisten Ivar Harrie som utspelade sig 1955.

För författaren Vilhelm Moberg, som skrev bl a Raskens och det stora eposet om de svenska amerikaemigranterna Utvandrarna, fanns det inget positivt med monarki. han menade tvärt om att:

"Det monarkiska statsskicket är sålunda ett uttryck för en uråldrig vidskepelse, som ännu hålles vid liv hos några västerländska kulturfolk, bland dem det svenska folket."

Ivar Harrie var författare och tidningsman. Han arbetade bl a vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och i Dagens Nyheter 1940–44 som kulturredaktör, innan han blev chefredaktör för den nystartade Expressen. Harries argument för monarkin var många. Bl a det här:
 
"Ett från historien ärvt kungahus kan hindras från personlig utövning av politisk makt genom tillfredsställande garantier. Det är mycket svårare att omgärda en folkvald president med sådana garantier."