Krismöten under skogsbranden välfungerande men tidskrävande

1:32 min

Forskare har nu studerat de samverkanskonferenser som hölls under skogsbranden, bland annat med syftet att få ut korrekt information.

Under skogsbranden hölls regelbundna konferenser med alla aktörer och myndigheter som var inblandande i räddningsarbetet. De leddes av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap med syftet att dela och ta emot information och därmed också kunna föra ut korrekt information till allmänheten.

Hur de här konferenserna egentligen fungerade är något som forskare vid Mittuniversitetet nu har studerat och utvärderat, en av dem är Emelie Bäck.

-- Överlag fungerade konferenserna väldigt bra, ledarskapet var anpassat för kris och de fyllde en samordnande, stödjande, informerande och synkroniserande funktion. 

Det är väldigt viktigt att denna typ av konferenser fungerar, påpekar Emelie Bäck.

-- Annars kan bli att det går ut dubbla och förvirrande budskap till allmänheten, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Det problem man kunde identifiera kring konsekvenserna var att de som arbetade nära själva brandarbetet upplevde att de krävde mycket tid. Det handlade om 30-45 min varje gång, och då kunde de kännas svåra att prioritera.

Forskarna föreslår därför att två olika typer av sådana här samverkanskonferenser utformas, säger Emelie Bäck.  

-- Man kan till exempel slipa de konferenser som hålls vid mer akuta kriser, som till exempel branden, och ta bort detaljer som upprop, så att de kan bli mer effektiva.

-- Sedan kan man ha en annan ordning vid andra typer av kriser.