Underskott för socialnämnden

Socialnämnden i Norrköping ser ut att få ett underskott på 52 miljoner kronor. Men socialchefen Lars Carlsson anser inte att summan är oroande.
Anledningen är att en del av den består av underskott från förra året som hänger efter. Carlsson pekar också på att färre vuxna i vår behövt dyr institutionsvård för sitt missbruk och att allt fler unga nu tas om hand i mindre kostsamma familjehem i stället för på specialhem. Det gör att han är optimistisk när det gäller kostnaderna för resten av året. Under mars månad ökade dock antalet ärenden kraftigt: man var tvungen att omhänderta många barn i oroliga famljer och flera unga hamnade i missbruk och kriminalitet. Men Lars Carlsson hoppas att mars var ett undantag.