Flygbolagsamarbete kritiseras

Samarbetet mellan Skyways och SAS gör det svårare för andra bolag att etablera sig på dom linjer som SAS nu slutar trafikera, det säger Peter Jansson som är chef för flygavdelningen på Gothia Airlines.
Anledningen är att SAS äger 25% av Skyways, vilket gör att bolaget har en större chans att ta över den befintliga organisationen och då snabbare kan locka till sig pasagerarna. Samtidigt har Skyways och SAS ett etablerat samarbete gällande priser, biljetter och bonussystem som kan göra det svårare för andra bolag att konkurera med Skyways, anser Peter Jansson. Bland annat kommer SAS att lägga ned linjen Norrköping-Köpenhamn och både Skyways och Gothia Airlines har visat intresse att börja flyga sträckan. Men Jan Bergling, vice VD på Skyways, säger att trots att SAS är delägare i bolaget så gynnas inte Skyways av det i sådana här affärer.