Övertidsblockad på pappersbruket i Hylte

Med start på måndag morgon blir det övertidsblockad på Stora Enso i Hyltebruk. En blockad som kommer att pågå i två dagar. Det som en följd av att den finska pappersindustrin nu utlöser sitt strejkhot, efter att riksförlikningsmannen på pingstafton gav upp sina medlingsförsök. Stora Ensos VD i Hyltebruk, Leif Wästerlund, är dock ännu inte rädd för några större följder för produktionen.

Det svenska pappersfacket är oroligt för att de försämringarna som begärts i de finska kollektivavtalet kan dyka upp också i Sverige. Det handlar bland annat om två nya karensdagar och sämre arbets- och semesterregler. Därför har man aviserat kraftiga sympatiåtgärder.

På måndag morgon utlöses en två dagar lång övertidsblockad för 6 300 svenska pappersarbetare, däribland medlemmarna i Hyltebruk. Sen har Pappers varslat om en ny övertidsblockad från den 25 maj, och den är Leif Wästerlund för Hyltes del mer oroad av än tvådagarsblockaden från i morgon.