P4-granskning

Mervärdesavtal mellan SKB och utvald kommun

14 min

I veckan har P4 Uppland berättat om hur det strömmar pengar från Svensk Kärnbränslehantering, SKB, till Östhammars kommun samtidigt som kommunen kan påverka om slutförvaret av det svenska kärnavfallet ska hamna i just Östhammar.

Kina Pohjanen, reporter på P4 Uppland har gjort granskningen. Vad är det du berättat?

Jo, det är ju så att Svensk Kärnbränslehantering har valt ut Östhammars kommun och vill placera det svenska kärnavfallet i berggrunden där.

Samtidigt får Östhammar sedan mer än fem år tillbaka pengar i vad man kallar ett mervärdesavtal med SKB och dess ägare - kärnkraftsindustrin - ett avtal som kom till på initiativ från kärnkraftskommunerna Östhammar och Oskarshamn.

Det här avtalet ska ge värden motsvarande runt en halv miljard kronor i Östhammars kommun - om slutförvaret blir av där. Annars stannar det på omkring 100 miljoner kronor.

Från SKB menar man att det här gynnar dem också. Om Östhammar blir en mer attraktiv kommun får de lättare tag på kompetent personal till slutförvaret i framtiden.

Hittills har kommunen fått över 30 miljoner kronor i reda pengar från SKB och ägarna - inom ramen för det här så kallade "mervärdesavtalet".

Pengarna har bland annat gått till idrottsläger för barn, näringslivsutveckling och utbildningsprojekt, och också till att finansiera största delen av lönen för kommunens näringslivschef.

Pengar har använts till konferenser, bland annat på franska rivieran, för kommunala makthavare i Östhammar. Det har vi kunnat visa.

Varför granskar ni det här?

Vi ville titta på om det kan finnas problem att blanda in pengar i slutförvarsprocessen. För samtidigt som myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen ska pröva säkerheten – och regeringen sedan formellt beslutar om det blir slutförvar eller inte – så har SKB lovat att inte köra över Östhammars kommuns vilja.

Så därför blir den lokala opinionen avgörande. Och det kan bli en lokal folkomröstning i den här frågan. Och då blir det intressant att ställa frågor kring mervärdesavtalet och hur det eventuellt kan påverka människor.

Och ni har bland annat kunnat visa att den kommunala näringslivschefens lön till största delen finansieras av SKB.

Ja, två tredjedelar av hans lön finansieras av SKB genom det så kallade mervärdesavtalet.

Är det lagligt?

Det vet vi inte. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet menar att det är tveksamt i förhållande till såväl kommunallag som grundlag. Men näringslivschefen själv, Ulf Andersson, tycker att upplägget är rimligt eftersom han själv jobbar med vart mervärdespengar ska gå.

Östhammars kommun menar att det här är okej bland annat för att det är olika personer i kommunen som hanterar mervärdesprojekt och säkerhetsfrågan. De poängterar också att det är kommunen som betalar ut näringslivschefen lön, eftersom pengarna från SKB går via kommunens konto.

Idag har vi också kunnat visa att kommunala makthavare i Östhammar, bland annat näringslivschefen, åker på konferenser, bland annat till Cannes på kärnkraftsindustrins bekostnad med finansiering från SKB genom mervärdesavtalet.

SKB poängterar här att det inte är de som tagit initiativ till exempelvis konferensen i Cannes, men i dag vill vd inte recensera hur kommunen använder pengarna.  

SKB:s vd säger i dag att man kommer att ta upp frågan om hur pengarna används med kommunen.

Vad har granskningen fått för reaktioner?

Bland annat har Naturskyddsföreningen riktat kritik mot det här med näringslivschefens lön och en miljöpartistisk riksdagsledamot vill att riksrevisionen ska granska relationen mellan SKB och Östhammar. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen har bestämt sig för att polisanmäla Östhammars kommun för tagande av muta och Svensk kärnbränslehantering och dess ägare för bestickning.

Östhammars kommun kommenterar i dag att de inte tycker de gjort något fel. SKB vill inte kommentera polisanmälan.

P4 Upplands granskning finns att ta del av här 

Vetenskapsradion har tidigare granskat kärnkraftens kostnader: Atomnotan