Kulturlivet dåliga på att söka sponsring

1:47 min

Trots att många av länets stora företag går ut med att de både sponsrar idrott och kultur så går den abslout största delen av sponsorpengarna till idrotten. En orsak är att kulturlivet helt enkelt inte hör av sig.

-- Nej, så är det. Det kan ju vara så att en del kulturföreningar har trott att vi inte är intresserade, säger Annika Karlsson, informatör på OKG, Oskarshamns Kärnkraftgrupp, som ägs av EON.

Mikael R Olsson, som är marknadschef hos en av Kalmar FF:s huvudsponsorer - Hjältevadshus - uppskattar att bara fem procent av deras sponsorbudget går till kulturprojekt. Och att andelen kulturutövare som hör av sig om sponsring är ungefär densamma.

-- Det kanske beror på att man inte är så van vid att jobba mot näringslivet, säger han.

Mikael R Olsson tror att det saknas en tradition av att söka sponsring inom kulturlivet. Och så gör han en jämförelse mellan en idrottsklubb och en kulturförening som har barnverksamhet.

-- Redan hos pojkar sex år eller flickor nio år börjar man snacka sponsring i en idrottsförening, jag tror inte det låter likadant i en teatergrupp sju år, säger Mikael R Olsson.

P4 Kalmar har haft kontakt med ett 15-tal av de största företagen i Kalmar län, bland annat Kalmar FF:s och IK Oskarshamns huvudsponsorer, Xylem i Emmaboda, Elajo i Oskarshamn, Länsförsäkringar och Ica Maxi i Kalmar.

Och det är framför allt idrott och skola som får sponsringspengar eller hjälp med varor och produkter. Flera företag sponsrar främst föreningar där personalen och deras barn är aktiva, som Guldfågeln i Mörbylånga och Norden Machinery i Kalmar.

-- Det ska vara sådant som inte har inslag av våld. Typ fotboll, golf och sådant som man kan ta till sig, säger Anita Gustafsson som är marknadsassistent på Norden.

Xylem i Emmaboda sponsrar aldrig enskilda individer, och bara lokala föreningar med ungdomsverksamhet. Föreningar som ofta har en anknytning till företaget.

Ola Hammarström, som är personalchef, berättar att ungefär sex procent av Xylems totala budget för sponsring går till "kulturen". Han tror att den lilla andelen kultursponsring har sin grund i att samhället ser ut som det gör, där "det som vi traditionellt kallar kultur" inte är lika vanligt som idrotten.

Elajo i Oskarshamn sponsrar, som de flesta andra, också mest ungdomar och idrott. Företaget lägger mellan en och två miljoner kronor om året på sponsring.

-- Det är en väldigt liten del av den summan som går till kulturen. Det är inte så ofta som det ringer någon, säger Jonas Netterström, som är koncernchef på Elajo.

Sparbanksstiftelserna i länet ut delar ut bidrag till projekt som gynnar den lokala utvecklingen varje år. Syftet är att ge tillbaka delar av bankernas vinst till samhället och den lokala utvecklingen. Och av 68 bidrag som Sparbanksstiftelsen Öland delade ut 2014 kan 12-15 bidrag kopplas till kulturlivet. Det motsvarar ungefär en femtedel, 20 procent.

Räknat i pengar handlar det om mindre än så, 8 procent, av alla bidrag som delades ut. Men då ska man ha i åtanke att Sparbanksstiftelsen Öland just nu stöttar Friends, ett program mot mobbing i skolorna, med en miljon om året under en treårsperiod.

-- Förra året delade vi ut 300 000 kronor till olika kulturprojekt. Det är allt från böcker som fått 10 000, Ölands Dramatiska teater fick 50 000 och Gillberga kulturbrott fick 42 000 kronor förra året till exempel, säger Mats Bengtsson, på Sparbanksstiftelsen Öland.

Ett av deras kriterier är att bidragen inte får gå till lön, projekten ansöker med en budget och en redovisning efteråt måste visa vad pengarna har gått till.

En undersökning som Myndigheten för kulturanalys gjorde 2013 visade att bara en procent av kulturen i Sverige över lag finansieras av sponsring. Och förutom att kulturlivet skulle kunna höra av sig mer, tror Mikael R Olsson på Hjältevadshus att näringslivet behöver mer kunskap om kulturlivet.

-- I en idrottsförening så vet du vad det finns för värdegrund, du vet ganska mycket. När det gäller kultur så tror jag att vi som är marknadschefer eller vi som köper in marknadsföring och sponsring kanske inte har samma kompetens, och vet inte riktigt vad det är vi sponsrar, säger Mikael R Olsson.