Studieresa på gång trots protest

Moderaterna i lasarettsstyrelsen får inget stöd för sina protester mot den studieresa som planeras för politiker i höst.
Den omdiskuterade studieresan för politikerna i Centrallasarettets styrelse kommer eventuellt bli av. Moderaterna har ifrågasatt resan, och anser att det är olämpligt med en studieresa i höst eftersom ekonomin är ansträngd i kombination med krav på personalen att spara. Men övriga ledmöter i lasarettsstyrelsen höll inte med moderaterna när styrelsen sammanträdde på tisdagen, utan vill att ett förslag på studieresa nu tas fram.