Stefan Löfven: Låt skolor omhänderta mobiler

1:46 min

Statsminister Stefan Löfven vill att skolor ska få omhänderta mobiler i klassrummen i förebyggande syfte, för att inte undervisningen ska störas. Han hänvisar till en studie som visar att mobiler i klassrum.

Här kan du lyssna på hela Ekots lördagsintervju

– I de klasser där man inte har mobiler mer lär sig eleverna mer. Dessutom, elever som presterar sämre kommer ännu sämre ut i klasser där man har mobiler med sig. De kommer bättre ut i klasser där det är lugnt och tyst, säger Stefan Löfven

I dag har skolor - enligt skollagen - bara rätt att omhänderta mobiltelefoner om de stör ordningen. Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare talat om tydligare regler när det gäller mobiltelefoner i klassrummen.

Stefan Löfven hänvisar nu till en studie gjord vid London School of Economics som sägs bevisa mobilernas skadliga inverkan på undervisningen. Han säger att han nu först vill ge skolorna chansen att diskutera mobilernas vara eller inte vara i klassrummen. Om det inte hjälper vill han skärpa regelverket:

– Det är rimligt att om vi inte kommer till en situation där vi har ordning, och vi har många beskrivningar i media där man tycker att det har varit mycket oro, inte minst på grund av mobiltelefoner. Det ska vara fokus på skola, fokus på lärande, säger Stefan Löfven.

Socialdemokraternas kongress förra helgen beslutade om en jämnt fördelad föräldraförsäkring. Men enligt Löfven blir det först på lång sikt. Men när regeringen gjorde upp med Vänsterpartiet om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, utlovades Vänsterpartiet ännu ett lagförslag om föräldraförsäkringen senare under mandatperioden.

Vänsterpartiet har hoppats på ännu fler öronmärkta månader. Men det säger Löfven idag att det inte blir.

– Jag har sagt också att jag tycker att det är viktigt att vi tar in vad föräldrar tycker, att vi genomför förslag som har legitimitet och förståelse också, säger Stefan Löfven.