Höga ljudnivåer

Ljudnivåer på över 130 decibel- klart skadliga ljud för hörseln- har uppmätts i länet under det Tinnitusprojekt som pågår.Mätningar har gjorts på diskotek, biografer och i träningslokaler.Flera av de undersökta lokalerna har nu satt upp elektroniska öron, där besökaren kan se om ljudnivån håller sig under skadliga nivåer.
I Hällefors uppmättes 131.9 decibel i en sporthall där motionsformen spinning utövades. Så höga ljud är skadliga, även om det inte var så under hela passet. En pub i Hällefors hade också för höga värden, liksom Korprocken på Statt i Karlskoga i mars. Även i Lindesberg och Hallsberg mättes alltför höga ljudnivåer upp.