Kaknäs ängar ska återställas

Kaknäs ängar på Djurgården, öster om Kaknästornet i Stockholm, kommer att återställas till sitt tidigare, naturliga skick efter att ha fungerat som militärt skjutfält i många år.

Försvaret kommer att sanera marken efter skjutbaneverksamheten under sommaren och till hösten börjar staden omdaningen av området. Den kommer att vara klar till sommaren 2006. Då kommer området att vara tillgängligt för allmänheten för promenader och rekreation med ordnade gång-, cykel- och ridvägar.

Den tidigare fanjunkarbostaden kommer att arrenderas av 4H-rörelsen, som också ansvarar för att rusta upp fastigheten. 4H kommer att ha publik verksamhet med café och möteslokal för författarkvällar, utställningsverksamhet, kurser och specialarrangemang. Platsen blir en hantverksgård med möjlighet att lära sig olika hantverkstekniker. 4H kommer också att utöka sitt arbete på platsen med barn och ungdomar med speciella behov, till exempel ätstörningar.

- Det här blir ett positivt tillskott till stockholmarnas rekreationsytor, och det är en bra lösning att 4H arrenderar Fanjunkarbostaden men också får ansvar för att rusta upp fastigheten, säger Leif Rönngren, gatu- och fastighetsborgarråd (s).