Miljö

Åtgärder förbereds för förorenad mark i Grötingen

Området vid den gamla tjärfabriken i Grötingen i Bräcke kommun är mycket allvarligt förorenat.

Det har länsstyrelsen kommit fram till efter att man utrett området som ligger vid sjön Grötingen och som är en del av Gimåns Natura 2000-område.

Föroreningarna består främst av petroleumprodukter, tungmetaller och PAH:er varav vissa har cancerframkallande egenskaper, skriver länsstyrelsen.

-- Det är höga halter och stora mängder föroreningar som förekommer i området. Men de mark- och vattenförhållanden som råder i området gör att spridningen till ytvattnet verkar vara liten, säger Anna Löfholm, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska ansöka om statligt stöd för att kunna förbereda åtgärder för området.

För människor som bor i området finns det flera hälsorisker bland annat när det gäller förereningar som kan fastna på huden i samband med bad eller som andas in i partikelform eller av oaktsamhet hamnar i munnen.