Blockad på Ahlströms i Ställdalen

Industriföretaget Ahlström i Ställdalen dras in i den finska papperskonflikten. Det är klart sen medlarna i Finland på lördagengav upp sina försök att lösa konfliken mellan facket och företagen i pappersindustrin.

Strejken innebär en rad sympatiåtgärder i Sverige. På måndag och tre dagar framåt är det övertidsblockad vid Stora Ensos tio bruk i Sverige. Sen följer en veckolång övertidsblockad vid ytterligare sex finskägda pappersbruk i Sverige den 25 maj, och den omfattar Ahlström i Ställdalen. Konflikten i Finland handlar bland annat om företages rätt att anlita utomstående arbetskraft.