Borgelig varning

I Örebro är de fyra bogeliga partierna oroliga över ekonomin i Örebro kommun. Verksamhetens kostnader är 112 miljoner kronor högre än budgeterat och Örebro kommun riskerar att inte klara statens balanskrav mot kommunerna, enligt de borgeliga partierna.
Örebro kommun har haft en respittid under några år efter försäljningen av Örebro energi men nu krävs det åtgärder menar de borgeliga partierna som kräver att socialdemokrater och vänsterpartister ska redovisa vad de tänker göra för att få ekonomin i balans. Uppsägningar, skattehöjningar eller nödstopp får inte bli obehagliga överraskningar efter valet, enligt de borgeliga partierna.