Löfven står fast vid sitt förslag om mobilförbud

1:38 min

Det har kommit kritik under dagen mot statsminister Stefan Löfvens förslag om att skolor ska kunna omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte.

Men statsministern håller fast vid förslaget och utvecklar nu lite mer om hur han har tänkt.

– Vi tycker att det är naturligt att man inte ska ha mobiler över huvud taget. Det behöver inte vara en diskussion eftersom det är många barn som känner oro, som störs av detta. Vi vet att London School of Economics har visat i en rapport att det är störande för många elever, säger Stefan Löfven.

Det var i Ekots lördagsintervju som Stefan Löfven föreslog att skärpa regelverket kring mobiltelefoner i skolan. I dag har skolor bara rätt att omhänderta mobiltelefoner om de stör ordningen. Men Stefan Löfven vill alltså att det ska kunna ske förebyggande. Först vill han ge skolorna chansen att diskutera mobilernas vara eller icke vara i klassrummen. Om inte det hjälper vill han skärpa regelverket.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra kan tänka sig att se över reglerna kring mobiltelefoner i skolan.

– Om det behövs en lagändring får vi titta på det. Samtidigt är det viktigt att man använder ny teknik i skolan, men läraren ska kunna se till att det är ordning och lugn och ro annars lär sig inte eleverna tillräckligt, säger hon.

Förslaget om hårdare mobilregler stöttas av tidigare utbildningsministern Folkpartiledaren Jan Björklund som i fjol lade fram ett lagförslag om det, men Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är kritisk.

– Framförallt så förvånar det mig att vi har en statsminister som går in i den här typen av detaljfrågor i utbildningspolitiken. Vi behöver politiker som tar tag i de stora utmaningarna och det är inte mobilernas vara eller icke vara i klassrummen. Det är bedömning som lärare måste få möjlighet att ta från situation från situation.

Statsminister Stefan Löfven står fast vid sitt förslag.

– Jag är övertygad om att det är bäst också om vi inte har mobilerna på i klassrummet. Då är det fullt fokus på lärandet, säger Löfven.