Fack uppmanar till valprotest

Sju fackklubbar i norra Värmland tänker verka för att medlemmarna röstar på andra partier än socialdemokraterna i höstens val, om partiet röstar för en nedläggning i höst av skolorna i Ambjörby och i Höljes.
Staffan Persson, ordförande i fackklubben på Byggelit i Ambjörby, säger till Värmlands Folkblad att det bara är socialdemokraterna och moderaterna som är för en nedläggning, men att moderaterna vacklar i frågan om när den ska ske. I morgon fattar Torsbys kommunfullmäktige beslut i frågan.