Minister bekymrad över oanvända forskningspengar

1:49 min

Mycket pengar som ska gå till forskning ligger oanvända på universitet och högskolor. Mellan 2009 och 2014 ökade de statliga bidragen till forskning som inte använts från 13 till 17 miljarder kronor.

Riksrevisionen har tidigare granskat varför forskningspengarna inte används och revisor Nina Gustafsson Åberg konstaterar att problemen kvarstår.

Riksrevisionens förklaring till att forskningsbidrag inte förbrukas är bland annat att det beviljas mycket pengar till några forskare, det gör att inte alla pengar kan användas. Osäkerheten om framtida anslag gör också att lärosäten och forskare gärna hamstrar forskningspengar.

– Det tyder ju på att man inte har lyckats komma till rätta med de problem vi såg i granskningen, säger Nina Gustafsson Åberg revisor på Riksrevisionen.

Vilka problem menar du?

– När vi granskade gjorde vi bedömningen att universitet och högskolor har svårt att omsätta och ta emot de här beviljade externa forskningsbidragen, och få dem i forskning.

Den här situationen är inte bra, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

– Det är bekymmersamt att vi inte får ut så mycket som vi skulle kunna av de forskningsanslag som faktiskt har ökat under de senaste åren.

De statliga bidragen till forskning ökar, förra året var de 27 miljarder kronor, och här finns en naturlig förklaring till att mer pengar läggs på hög. Det tar tid att sätta igång forskningsprojekt och anställa personal. Men forskningsminister Helene Hellmark Knutsson ser också andra problem.

– Mycket av de nya anslag som har kommit går till redan starka forskningsmiljöer i stället för att långsiktigt bygga upp nya forskare. Vi ser också hur yngre forskare och kvinnliga forskare har svårt att konkurrera om de här medlen, säger hon.

Hur ska du få till det?

– Ja, det är en av de saker vi ska titta på men en viktig sak kan ju vara att stärka basanslagen till universiteten, så att vi kan erbjuda bättre anställningsvillkor för dem som är tidigt i sin forskarkarriär.

2009 när Riksrevisionen undersökte oanvända forskningsbidrag låg de på 12,8 miljarder. Förra året hade den summan ökat till 16,9 miljarder kronor, skriver Dagens Nyheter. Det är de etablerade universiteten i Lund och Uppsala, och Karolinska institutet i Solna som ligger i topp i oförbrukade bidrag.