Läkarkritik mot att dyr medicin stoppas

2:26 min

Landstingens expertgrupp, Rådet för nya terapier, har beslutat att avråda landstingen från att använda ett läkemedel mot en mycket ovanlig och livshotande blodsjukdom. Anledningen är att medicinen kostar 4,5 miljoner kronor per patient årligen - vilket gör det till ett av de dyrare i världen. En liten grupp patienter riskerar därmed att på sikt avlida av sjukdomen som ger inflammationer, proppar och njursvikt.

--Jag tycker det är ett helt orimligt beslut. Man kan inte neka patienter med den här svåra sjukdomen att få en behandling som finns.  

– Även om det finns plasma och dialys så överlever man med största sannolikhet inte så lång tid som om man kan få den här behandlingen. Så jag tycker att de måste ändra sitt beslut, säger överläkaren Ingela Fehrman-Ekholm.

Sjukdomen kallas aHUS (atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom) och leder till att blodkropparna bryts ner och patienterna får blodbrist, blodproppar, njursvikt och ibland stroke.

Ingela Fehrman Ekholm berättar om en av de patienter hon behandlat med det nya läkemedlet. Innan det kom donerade han en njure till sin dotter som drabbats av sjukdomen, men flickan överlevde inte.

Ett år senare fick han själv aHUS. Efter flera års dialys och tre njurtransplantationer fick han den nya medicinen.

--Det är nu snart tre år sedan, absolut inga biverkningar och njuren funkar jättebra, och han mår jättebra, säger Fehrman-Ekholm.  

Stefan Back är ordförande i rådet för nya terapier , som har fattat beslutet att landstingen bör sluta använda medicinen Soliris.

Han menar att ansvaret ligger hos tillverkaren, som inte kunnat visa varför läkemedlet har ett så högt pris.

--Det är beklagligt att det har blivit på det här sättet för det är inte något lätt beslut att fatta. Det leder till oro i patientleden och vi hoppas att bolaget kommer att leverera betydligt bättre hälsoekonomiskt underlag och kanske också ett lägre pris.

Men hur går det här ihop med att alla har rätt till vård på lika villkor?

– Det är så att de här bedömningarna gör vi på gruppnivå. Väldigt dyra läkemedel som tar en väldigt stor del av de samlade kostnaderna i anspråk leder till undanträngningseffekter när det gäller andra sjukdomar och hälsotillstånd och riksdagen har ju då beslutat om de grundläggande prioriteringsprinciperna när det gäller solidarisk användning av läkemedel, säger Stefan Back.