Lyckat invandrarprojekt

I Kristinehamn har det sedan maj förra året drivits ett projekt som ska hjälpa invandrare att få jobb.
40 invandrare från 16 länder har deltagit och idag har 28 av deltagarna sysselsättning. Av de har 8 fått fast anställning och 2 har fått hjälp att starta eget. Flera aktörer har varit inblandade i projektet, bland andra Arbetsförmedlingen, flyktingmottagningen och företaget A till Ö.