Extremt för tidigt födda barn klarar sig bra

1:27 min

Varje år föds 230 barn i Sverige före vecka 27 i graviditeten. En unik svensk studie har följt hur dessa extremt för tidigt födda barn mår i sexårsåldern.

Forskare har sedan 2004 följt alla de extremt för tidigt födda barnen som överlevde sin ettårsdag.

Samtliga barn har genomgått ett test i 6,5 års ålder och börjat skolan. Studien visar att det går bra för de flesta barnen.

– 66 procent är friska, det vill säga att de har inget eller bara lindrigt handikapp. Våra farhågor har kommit lite på skam, säger Karin Källén som är professor i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet.

En tredjedel av de extremt för tidigt födda barnen var helt friska, medan en tredjedel hade lite lägre IQ, men helt inom normalgränsen, och kommer inte ha några problem att gå i vanlig skola. För den sista tredjedelen var hjärnskadorna värre och de kommer att gå i särskola.

Samma bild framkom vid 2,5 års-uppföljningen, och forskarna oroade sig att det skulle se sämre ut när barnen kom i skolåldern, men så har det inte blivit.

Nu ska forskargruppen bakom den så kallade Expresstudien publicera sina resultat i en vetenskaplig tidskrift. Därefter väntar en uppföljning i 11-årsåldern för att upptäcka mer subtila hjärnskador som kanske inte märks förrän i högre åldrar.

Förr var det vanligt att för tidigt födda barn hade syn- och hörselskador samt cp-skador, men idag är det bara någon enstaka procent. Ju tidigare barnen föddes desto större var dödligheten och funktionsnedsättningarna, men det fanns i den här studien inga tecken på skillnader i skador på barnen födda i vecka 22 och 23 där flera sjukhus i dag drar gränsen för livräddande insatser.

40 procent av barnen i båda veckorna är friska eller har milda funktionshinder, men de är så få att några tvärsäkra statistiska slutsatser inte går att dra.

– Det är väldigt svårt att säga att det finns en distinkt skillnad mellan 22- och 23-veckorsbarnen, säger Karin Källén.

Referens för Expresstudien vid 2,5 år: Serenius F. et al, Neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants at 2.5 years after active perinatal care in Sweden. EXPRESS Group. JAMA. 2013 May 1;309(17):1810-20. doi: 10.1001/jama.2013.3786.